Câu hỏi thường gặp


1. Tạo lập website có mất tiền hay không?

2. Thiết kế website giá bao nhiêu tiền?

3. Phí duy trì website hàng năm là bao nhiêu?